Hercertificering BRC voor voedselveiligheid

Verreweg de meeste retailers eisen dat de levensmiddelenbedrijven met wie ze samenwerken, beschikken over een voedselveiligheids-certificering. NOMI Co-Packing beschikt al ruim twintig jaar over het zogenoemde BRC-certificaat en heeft onlangs de jaarlijkse audit weer glansrijk doorstaan. 

Een BRC-certificaat toont aan dat een levensmiddelenbedrijf voldoet aan de eisen van voedselveiligheid die zijn gesteld door het British Retail Consortium (BRC). QA-manager Wilfried Bogers: “Dit certificaat is vereist om binnen de levensmiddelenindustrie te mogen opereren. Om gecertificeerd te worden én te blijven moet NOMI Co-Packing aan diverse eisen voldoen. Zo moet je een goed zorgsysteem hebben en heldere doelstellingen, waarvan je de realisatie ook echt wil nastreven. Het is belangrijk dat je goed bijhoudt in hoeverre je ze behaalt. Daarnaast is er een omvangrijke checklist met daarin vereisten op het gebied van bijvoorbeeld het gebruik van breukvrij glas, ongediertebestrijding, hygiënisch werken, training en opleiding. Tijdens een twee dagen durende audit is dit alles grondig onderzocht en de uitkomst was dat we onze certificering mogen behouden. Om dat te vieren, hebben we alle collega’s getrakteerd op een gebakje.”

A-gradatie

De BRC-certificering kent verschillende gradaties en NOMI Co-Packing heeft de A-gradatie. “Er is nog één hogere graad, AA. Maar die behalen is eigenlijk alleen haalbaar voor heel kleine bedrijven die een beperkt aantal producten produceren met slechts enkele productielijnen. In een complexe organisatie als deze is A het hoogst haalbare, zoals een auditor letterlijk stelde. Tijdens de audit zijn dan ook slechts een paar kleine verbeterpuntjes naar voren gekomen. Daar gaan we uiteraard aan werken.”

IFS-certificering

Overigens gaat NOMI Co-Packing volgend jaar, naast de BRC-certificering, ook de audit doorlopen voor de International Food Standard, de IFS. “Met name sommige Duitse supermarktketens vereisen dat. In feite verschillen de manier van certificering en de eisen waaraan je moet voldoen, niet veel van die van BRC. Met de IFS-certificering kunnen we nog meer klanten bedienen.” 

Ontwikkelingen in kwaliteitszorg

Binnen NOMI Co-Packing is er niet alleen tijdens auditperiodes, maar het hele jaar door veel aandacht voor kwaliteit en voedselveiligheid. “Het komt op alle niveaus en in elk overleg terug en iedereen zet zich er volledig voor in. Enerzijds dat alle producten die ons pand verlaten, voldoen aan alle klanteisen en -wensen. Anderzijds dat de organisatie, de werkwijzen, het productieapparaat en alle medewerkers zich continu ontwikkelen. Daar zijn we elke dag mee bezig.”

  • Hercertificering BRC voor voedselveiligheid