Nieuwe kernwaarden en pay-off: Consider it Packed.

Wat is het imago van NOMI Co-Packing bij klanten? En welke kernwaarden passen daarbij? Uit een onderzoek dat het afgelopen jaar is gedaan, zijn vier kernwaarden en een nieuwe pay-off geformuleerd. 

NOMI Co-Packing is voor veel merkfabrikanten en private-label producenten een gewaardeerde partner. “Een dynamische markt als de zoetwaren biedt veel kansen voor co-packing”, zegt Carlo Jochems, Sales Director bij NOMI Co-Packing. “De groei die we als bedrijf doormaken bewijst dat er veel behoefte is aan flexibiliteit en diversiteit. Co-packing is een logische keuze voor nieuwe producten waarvan het verkoopvolume nog erg onzeker is of sterk fluctueert, omdat wij zeer flexibel in kunnen spelen op grote variaties in het afzetvolume. Daardoor fungeren we vaak als ‘kraamkamer’ in de ontwikkelingsfase van een nieuw product.”   

Kernwaarden

Het afgelopen jaar heeft NOMI onderzoek gedaan naar haar imago. Klanten ervaren NOMI als zeer betrouwbaar, klantvriendelijk en flexibel. “Ook kregen we als feedback dat we constructief meedenken om tot passende oplossingen te komen. Maar met de kanttekening dat we daarbij meer als inventief worden gezien dan innovatief. Onze conclusie is dat we dus niet zozeer onderscheidend zijn in wat we doen, maar dat we datgene wat we doen, wel heel goed doen. Aan de hand hiervan hebben we onze vier kernwaarden benoemd: betrouwbaar, dynamisch, coöperatief en inventief.” 

Voor alle medewerkers

De medewerkers van NOMI Co-Packing hebben er samen voor gezorgd dat klanten deze vier kernwaarden herkennen als typisch NOMI. “We zijn de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid en we vinden het heel belangrijk dat niet alleen mensen die al lang bij ons werken, maar ook nieuwe medewerkers zich snel het ‘NOMI-DNA’ eigen maken. Daarom hebben we een boekje gemaakt dat de kernwaarden duidelijker maakt. Tevens hangen op diverse plaatsen in het bedrijf posters die onze medewerkers triggeren om na te denken over de kernwaarden. Daarnaast wordt ook in de gesprekken en werkoverleggen aandacht besteed aan de kernwaarden, omdat de houding en het gedrag van de medewerkers bepalen of de klanten onze kernwaarden herkennen in de wijze waarop we invulling geven aan onze dienstverlening.”

Consider it Packed.

NOMI Co-Packing heeft trouwens ook een nieuwe pay-off: Consider it Packed. “Daarmee laten we aan onze klanten zien dat ze bij ons gemak en flexibiliteit vinden. Wanneer ze hun verpakkingswerkzaamheden aan ons outsourcen, kunnen ze erop vertrouwen dat wij dat op een goede manier doen, waardoor zij de ruimte krijgen om nog meer aandacht te geven aan hun eigen kernactiviteiten.” 

  • Nieuwe kernwaarden en pay-off: Consider it Packed.
  • Nieuwe kernwaarden en pay-off: Consider it Packed.
  • Nieuwe kernwaarden en pay-off: Consider it Packed.