NOMI Co-Packing nu ook IFS Food-gecertificeerd

Na een succesvolle, gecombineerde IFS Food- en BRC-Food audit in april, heeft Wilfried Bogers, QA Manager, op maandag 18 mei jl. ook het IFS Food-certificaat voor voedselveiligheid ontvangen. NOMI presteert met een higher-level-score van ruim 97% ruim boven de certificeringsnorm van 75%. De IFS-certificering maakt het mogelijk om voortaan ook producten te verpakken voor voedingsmiddelenproducenten die de IFS Food-norm hanteren. NOMI verpakt nu volgens twee gecertificeerde voedselveiligheidssystemen: BRC Food én IFS Food.

DE 5 ZEKERHEDEN VAN EEN IFS-CERTIFICERING

De IFS - International Food Standard - is een voedselveiligheidsstandaard opgesteld door HDE, de Duitse brancheorganisatie van distributeurs van voedingsmiddelen. Hierbij zijn ook Frankrijk en Italië aangesloten. De IFS stelt hoge eisen aan o.a. de werkwijze, organisatie, productieomgeving en risico-inventarisatie en -beheersing binnen NOMI. Zo bent u ervan verzekerd dat:

  1. uw producten volgens strikte procedures en instructies veilig / hygiënisch verpakt worden.
  2. uw producten voldoen aan alle vereisten die u en uw klanten aan voedselveiligheid stellen.
  3. een externe, onafhankelijke auditor ons periodiek controleert op naleving van de normen.
  4. het risico op calamiteiten, die tot recall-acties kunnen leiden, tot een minimum beperkt is.
  5. u uw klanten aantoonbaar veilig verpakte producten levert.

OVEREENKOMSTEN BRC FOOD EN IFS FOOD

BRC Food is opgesteld door het British Retail Consortium, de Britse brancheorganisatie van detailhandelaren. Al sinds 2002 zijn wij BRC Food-gecertificeerd op het een na hoogste niveau: niveau A. Volgens auditors het hoogst haalbare voedselveiligheidsniveau voor een co-packingbedrijf met zo’n grote diversiteit in verpakkingslijnen, verpakkingsvormen en voedingsmiddelen.

De IFS Food-norm wordt gezien als de gelijkwaardige Duitse tegenhanger van de Britse BRC Food-norm. Beide richten zich op voedselveiligheid, komen inhoudelijk grotendeels overeen en zijn erkend door het GFSI (Global Food Safety Initiative): het wereldwijde samenwerkingsverband voor het vaststellen, standaardiseren en implementeren van voedselveiligheidsnormen.


BELANGRIJKSTE VERSCHIL TUSSEN BRC EN IFS

Wat is nu het verschil tussen de twee kwaliteitsstandaarden? Buiten het feit dat de normen zijn opgesteld vanuit respectievelijk een Engelse en Duitse zienswijze, zit het belangrijkste verschil ‘m in het auditprotocol, in de manier waarop men criteria beoordeelt. Wilfried Bogers, QA Manager: “BRC schrijft regels voor, dwingende voorschriften voor werkwijze en inrichting, waarna via een checklist getoetst wordt of we wel/niet aan de normen voldoen. IFS daarentegen combineert de voorschriften met een weging van de risico’s, kijkt of deze risico’s adequaat afgedekt zijn, en biedt daarmee meer ruimte voor eigen invulling en interpretatie”.

UW VOEDINGSMIDDELEN VEILIG VERPAKKEN?

Hanteert u de BRC Food-standaard of de IFS Food-standaard? Wij werken volgens beide normen en doen zo het maximale om de veiligheid van uw producten te garanderen. Bent u benieuwd naar onze verpakkingsmogelijkheden? Bel gerust Carlo Jochems: +31 (0)76 - 503 58 48.

  • NOMI Co-Packing nu ook IFS Food-gecertificeerd