NOMI en partners zetten stappen in duurzaam verpakken

Duurzaamheid is een hot item, ook in de verpakkingsbranche. Daarom zoekt NOMI Co-Packing, samen met haar partners, naar manieren om slimmer en vooral duurzamer om te gaan met verpakkingen.

Verpakkingen komen na gebruik nagenoeg altijd in de afvalstroom terecht. Toch kunnen we niet zonder: verpakkingen zijn niet alleen een mooi jasje om de boodschap en de identiteit van de producent over te brengen, ze hebben ook een belangrijke technische functie om de kwaliteit en houdbaarheid van het product te verbeteren.  

Monomateriaal

Dat betekent echter niet dat verpakkingen niet duurzamer kunnen. Packaging Partners, één van NOMI’s preferred suppliers van verpakkingsfolies, zet daar al jaren op in. Directeur Rob Daniels van Packaging Partners vertelt: “Verduurzaming gaat met name om twee aspecten: het reduceren van de uitstoot van CO2 om global warming tegen te gaan, maar ook uitputting van fossiele grondstoffen – in dit geval aardolie – beperken. De verpakkingsindustrie en de Europese Unie hebben samen doelstellingen opgesteld die gebaseerd zijn op drie pijlers. De belangrijkste daarvan is inzetten op zogenoemd monomateriaal: verpakkingsfolies die van één soort kunststof zijn gemaakt, zodat recycling eenvoudiger wordt. 
De tweede pijler is recycling. Vooral dát is op dit moment nog lastig omdat veel laminaten worden gemaakt van twee soorten kunststoffen die recycling moeilijk maken. Denk bijvoorbeeld aan een verpakt blok kaas. De verpakking bestaat uit twee soorten folie (nylon/PE) die niet meer gescheiden kunnen worden. Er wordt al wel steeds meer verpakkingsmateriaal ontwikkeld dat uit maar één soort kunststof bestaat. Als derde pijler wordt het hergebruik van verpakkingen gestimuleerd, al dan niet met inzet van statiegeld. Bij dikkere PET-flessen gebeurt dat al veelvuldig.” 

Biobased grondstoffen

Bij het meeste monomateriaal is nog steeds sprake van kunststof op basis van aardolie. Een ander aandachtspunt richt zich op het ontwikkelen van materialen uit biobased grondstoffen die hernieuwbaar of herplantbaar zijn, waaronder suikerriet, cellulose, mais, tarwe en zetmeel. Rob: “Het is bijvoorbeeld mogelijk om uit suikerriet polyethyleen te maken met dezelfde chemische samenstelling als polyethyleen uit aardolie. Maar waar aardolie uiteindelijk een keer opraakt, is het grote voordeel van suikerriet dat je het opnieuw kunt aanplanten en je dus nieuwe grondstoffen kunt maken. Bovendien absorbeert suikerriet bij de fotosynthese CO2 en produceert het zuurstof, terwijl bij de verwerking van aardolie CO2 vrijkomt. Helaas wordt wereldwijd nog maar zo’n 200.000 ton biobased PE van suikerriet gemaakt, op een totale wereldproductie van circa 400 miljoen ton aan kunststoffen waarvan ongeveer 40% voor rekening van verpakkingen komt. Bovendien zou je maar liefst 3% van het aardoppervlak moeten beplanten met suikerriet om alle PE-kunststof van aardolie te vervangen door biobased kunststoffen. Het is dus niet de ultieme oplossing, zeker wanneer je het transport van de grondstoffen en het areaal aan landbouwgrond dat nodig is, in ogenschouw neemt.” 

Biologisch afbreekbare materialen

Een ook niet onbelangrijke alternatieve bron zijn biologisch afbreekbare materialen. “Dat zijn materialen die onder invloed van onder meer zuurstof, bacteriën, vocht en temperatuur kunnen worden afgebroken tot biomassa, mineralen, water en CO2 Het industrieel gecomposteerde residu kan vermengd met compost worden toegepast als bijvoorbeeld landbouwmest. Hoewel alle stappen richting een duurzamere wereld positief zijn, heeft deze oplossingsrichting ook nog wat haken en ogen. Het afbreekproces vergt optimale omstandigheden en het duurt lang. Versnelde en gecontroleerde compostering moet in een industriële omgeving plaatsvinden, waarvoor verpakkingen conform de EN-norm 13432 kunnen worden gecertifieerd. Er worden zeker stappen voorwaarts gezet in de ontwikkeling van minder milieubelastende folie-alternatieven. Eén van de grootste uitdagingen daarbij is de herkenbaarheid voor de consument. Op dit moment verdwijnen veel van deze betere alternatieven alsnog in de vuilverbrandingsovens omdat de recycleketen erg complex is.” 

Duurzaam karton

Naast verpakkingsfolies wordt binnen NOMI Co-Packing ook veel karton ingezet, bijvoorbeeld als omdoos voor verpakte producten. Een belangrijk deel van dat karton is afkomstig van producent Smurfit Kappa, die onder meer lichtere materialen en nieuwe papiersoorten gebruikt om zo duurzamer te kunnen werken. Evelien Broers, marketing- en communicatiespecialist bij Smurfit Kappa: “Door middel van slim verpakkingsontwerp proberen we zo weinig mogelijk materiaal in te zetten. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag hoe we uit één vel meer verpakkingen kunnen halen door stansmessen slimmer te ontwerpen, maar ook door – daar waar mogelijk – recycled materiaal in te zetten in plaats van virgin materiaal. Slim ontwerpen betekent ook het optimaliseren van de palletbelading om daarmee het transport zo efficiënt mogelijk te maken.”  

Energiezuinig produceren

Ook binnen de bedrijfsvoering zet Smurfit Kappa stappen om duurzamer te werken. Zo wordt bij de fabriek van het bedrijf in Roermond stoom hergebruikt en is de vestiging in het Belgische Turnhout, Smurfit Kappa Van Mierlo, zeer actief in het terugdringen van CO2. Evelien: “Samen met de leverancier van vacuümpompen, blowers en aanverwante apparatuur hebben ze daar hard gewerkt om het energieverbruik te verlagen. Inmiddels is een besparing bereikt van maar liefst 77%.”

Samenwerken aan duurzame verpakkingen

Zeker wanneer het gaat om voedingsmiddelen worden de specificaties vaak door de verpakkingsspecialisten van onze klanten bepaald. Maar soms wordt NOMI gevraagd om mee te denken over een totaaloplossing, zoals bijvoorbeeld het geval was bij de ontwikkeling van de verpakking voor de Tiny Tony’s, de bitesize chocolaatjes van Tony’s Chocolonely. Marloes Ike, Captain Co-packing bij Tony’s Chocolonely: “Samen met NOMI hebben we voor een doypack gekozen van sealbaar papier zonder plastic, wat goed recyclebaar is. De zak kan gewoon bij het oud papier en dat wordt op de verpakking ook duidelijk gemaakt aan de consument. De scheurgevoeligheid van het papier maakt dat dit materiaal een grotere uitdaging biedt in de verwerking dan kunststoffolies. Daarnaast zijn er vanwege oppervlaktestructuur van het papier beperkingen in de drukkwaliteit en druktechniek, maar Tony’s Chocolonely heeft de duurzaamheidsaspecten van dit materiaal het zwaarst laten doorwegen. De zakken Tiny Tony’s staan inmiddels in de duty free-shops op diverse vliegvelden.” “Co-creatie tussen producent, verpakker en materiaalleveranciers kan tot mooie innovaties leiden”, voegt Carlo Jochems van NOMI Co-Packing toe. “Op deze manier leggen we graag het accent op onze coöperatieve aard als co-packer.”   

Meer weten?

Wilt u meer weten over de manier waarop NOMI Co-Packing samen met haar partners stappen zet op het gebied van duurzaam verpakken? Of wilt u uw product laten verpakken op een manier die niet alleen mooi en functioneel, maar ook duurzaam is? Neem contact met ons op voor een afspraak en we vertellen u meer over de mogelijkheden. 

  • NOMI en partners zetten stappen in duurzaam verpakken