Continu
verbeteren

Bij Nomi Co-Packing willen we het elke dag weer wat beter doen dan gisteren. Daarom vragen we inbreng van ál onze medewerkers - juist ook van de mensen op de werkvloer.

Ideeën

Coöperatief en inventief. Dat zijn twee belangrijke kernwaarden bij Nomi Co-Packing. Om onze dienstverlening naar onze klanten toe continu te verbeteren, zijn goede ideeën essentieel. In een groeiende organisatie schiet een top-down-benadering daarin tekort. Leidinggevenden komen steeds verder van de werkvloer te staan. En juist daar ligt de sleutel van veel pragmatische en effectieve verbeterinitiatieven. We stimuleren verbeterideeën op alle niveaus, maar het bouwen aan een coöperatieve en innovatieve bedrijfscultuur kent vele uitdagingen. Al doende leren we en het aantal ideeën én de kwaliteit daarvan is stijgende, vertelt productiemanager Jaap Traas.

Frisse blik

“Eén van de redenen dat medewerkers steeds vaker met verbetervoorstellen komen, is dat door de groei er ook nieuwe medewerkers in dienst komen die niet alleen een frisse blik meenemen, maar ook ervaring uit andere organisaties. Ieder idee wordt gewaardeerd naar uitvoerbaarheid en potentiële opbrengst. Vervolgens worden de meest waardevolle ideeën geprioriteerd om ten uitvoer te brengen.”

Transportband

Een goed voorbeeld is het beter rangschikken van de uitvoer van dozen, zodat ze efficiënter gepalletiseerd kunnen worden. “Voorheen kwamen de verpakkingen doosje voor doosje van de band. Nu worden ze gegroepeerd aangeboden, zodat een medewerker drie tot vier dozen tegelijk kan pakken om in de omdoos te verpakken. Dit vergt extra investeringen voor aanpassing van de verpakkingslijn. Maar nu we weten dat het goed werkt, zijn we bezig om in eigen huis meerdere van dergelijke systemen te maken zodat we deze oplossing op meerdere lijnen kunnen inzetten.”

Tijdwinst foliewissel

Tijdens het wekelijkse bordoverleg, waarbij we bekijken wat goed gaat en wat beter kan, kwam één van de medewerkers met het ogenschijnlijk simpele idee om een extra foliestang aan te schaffen. Daardoor gaat het verwisselen van de folierol sneller. “Dat levert een minuut tijdwinst per wissel op. Dat lijkt niet veel, maar per dag is de productiviteitswinst vijf tot zeven minuten. Als je dat gaat doorrekenen naar een heel jaar, is de besparing behoorlijk.”

Efficiënter en veiliger

De verbeteringen hierboven leveren winst op in de vorm van productiviteit, en uiteindelijk dus geld. “Maar we hebben zeker ook oog voor verbetervoorstellen op het gebied van kwaliteit, arbo, veiligheid en ergonomie. Zo vroeg een collega laatst of er geen antivermoeidheidsmatten konden worden aangeschaft: rubberen matten met een siliconenlaag waardoor je comfortabeler kunt staan en je aan het eind van de dag minder moe bent. Dat is een relatief kleine investering, maar het blijkt dat de medewerkers er echt baat bij hebben. In het afgelopen jaar hebben we daarnaast elektrische palletlifters aangeschaft, zodat mensen niet continu hoeven te bukken en hun rug wordt gespaard. Dat kost geld en er valt geen directe terugverdientijd te berekenen. Maar op de langere termijn leidt het tot minder ziekteverzuim en tevreden collega’s. En daarmee vormt dit zeker een gezonde investering.”