Maatregelen
coronavirus

Nomi Co-Packing volgt de ontwikkelingen en richtlijnen omtrent COVID-19, het coronavirus, op de voet.

Het COVID-19 virus heeft de hele wereld inmiddels flink in haar greep. Naast de gezondheidsrisico’s worden ook de economische gevolgen steeds duidelijker. We volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen alle richtlijnen van het RIVM in Nederland ter harte.

CONTINUÏTEIT DIENSTVERLENING

Nomi Co-Packing heeft met directe ingang striktere maatregelen getroffen om het besmettingsgevaar zo veel mogelijk te beperken. Tegelijkertijd willen we ook de continuïteit van onze dienstverlening en daarmee de beschikbaarheid van uw producten waarborgen.    

GEEN BESMETTE MEDEWERKERS

Het positieve nieuws is dat tot op heden geen besmettingsgevallen onder ons personeel en directe familieleden gemeld zijn. Wij hopen dat dit zo blijft en alle getroffen voorzorgsmaatregelen afdoende zullen zijn om een gevreesde totale 'lock down' te kunnen voorkomen.  

OVERZICHT MAATREGELEN

Hieronder vindt u een overzicht van de door Nomi Co-Packing getroffen voorzorgsmaatregelen:

 • Er is een crisisteam / -coördinator aangesteld, die alle benodigde maatregelen initieert, van dag tot dag coördineert en de ontwikkelingen volgt. Er is een continuïteitsplan opgesteld.  
 • Er is voorlichting verschaft aan alle betrokken belangengroepen: 
  • Personeel  
  • Uitzendbureaus  
  • Leveranciers / transporteurs / externe chauffeurs  
  • Opdrachtgevers / bezoekers  
 • Er zijn regelingen om direct onderling contact te verminderen door o.a.: 
  • Verbod op handen schudden 
  • Verbod op rondleidingen    
  • Beperken van bezoeken tot uitsluitend noodzakelijk bezoek 
  • Spreiding van pauzes en lunch en extra afstand houden (ca. 1,5m) 
  • Minder deelnemers aan vergaderingen 
  • Gebruik van grotere vergaderruimtes 
 • Er is zo weinig mogelijk roulatie in de bezetting per machinelijn. We huden mensen bij elkaar met gezamenlijk vervoer. 
 • Er is extra handdesinfectie bij alle toegangen tot productie en ontvangstruimtes. 
 • Er vindt extra reguliere reiniging / desinfectie plaats van contactoppervlakken (klinken, leuningen, bureaus, kantinetafels, keukenblokken, toetsenborden, telefoons, etc). 
 • Er vindt extra reguliere reiniging / desinfectie van apparatuur plaats (bedieningsschermen, aan/uit knoppen, scanners, trapleuningen en deuren). 
 • Werken vanuit huis is georganiseerd voor de ondersteunende afdelingen, om continuïteit te waarborgen. 
 • Er zijn strikte regels opgesteld omtrent het melden van besmettingsverschijnselen bij zowel de medewerkers als de personen in hun directe (privé)omgeving. 

Indien het noodzakelijk is dat een van onze medewerkers u bezoekt, gaan wij er vanuit dat u ook zorg draagt voor hun veiligheid door inachtneming van de richtlijnen.  

Op dit moment voorzien we geen capaciteitsproblemen en kunt u er vanuit gaan dat we uw productieopdrachten conform planning kunnen uitvoeren. Ook wanneer u in deze bijzondere periode behoefte heeft aan extra ondersteuning op het gebied van co-packing staan we voor u klaar.   

Indien u vragen heeft of aanvullende informatie die voor ons van belang kan zijn, neem dan contact met ons op.

Directie Nomi Co-Packing